OSP Bińcze Ochotnicza Straż Pożarna Bińcze

08.06 Pożar ściółki leśnej Zalesie gm.Rzeczenica.

07.06 Pożar dwóch przyczep z sianem oraz trawy przy poboczu DW 201.

06.06 Pożar ściółki leśnej na dawnym poligonie w Czarnem.